VoresSolrød Borgmesterkandidat - Kommunalvalg 2021

Borgmesterkandidat
Christian Nyholm

Mine mærkesager

En balanceret udvikling af vores kommune, 

der tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker, initiativer og ideer.

Mere lokaldemokrati og borgerinddragelse

Streaming af byrådsmøderne. Månedlige virtuelle møder mellem borgmester og borgere. "Gentoftemodellen" med midlertidige opgaveudvalg bestående af både borgere, interessenter og politikere.

Mere natur - mindre beton

Solrød kommune er en attraktiv beboelseskommune, der på mange måder er unik i forhold til de omkringliggende kommuner med lavt byggeri og tæt på naturen. Det er en værdi vi skal passe på og værne om.

Et mere sikkert Solrød

Solrød skal være et sundt sted at bo. Derfor skal vi have en aktiv støjpolitik og en nultolerance overfor trafikudheld.

Styringen af kommunen skal ud på flere hænder

Borgmesterjobbet er et fuldtidsjob. Enhver folkevalgt bør maksimalt have 3 - 4 poster. Udvalgsformandsposterne skal repræsenteres ved forskellige partier og lister. Flere små udvalg vil sikre en bedre politisk styring tættere på de enkelte fagområder

Seneste opdateringer

Skriv til mig